CÔNG TRÌNH TẠI CẦU BÀ DI

Tên khách hàng: Anh CAO VĂN SĨ

Địa chỉ: Đại Tín – Phước Lộc – Tuy Phước – Bình Định.

Sử dụng hệ kèo: Hệ vì kèo 2 lớp ASIA TRUSS AZ100 – G550

Loại vật tư:

+ Khung kèo sử dụng thanh C75.75

+ Mè (ly tô) sử dụng thanh TS40.48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *