CÔNG TRÌNH TẠI DỐC BAO BÌ

Tên khách hàng: Anh PHAN VĂN CHẤT

Địa chỉ: Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định (Dốc bao bì)

Sử dụng hệ kèo: Hệ vì kèo 2 lớp ASIA TRUSS AZ100 – G550

Loại vật tư:

       + Khung kèo sử dụng thanh C75.10

       + Mè (ly tô) sử dụng thanh TS40.48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *