CÔNG TRÌNH TẠI PHÚ TÀI

Tên khách hàng: Anh SƯỚNG

Địa chỉ: Phú Tài – Bình Định

Sử dụng hệ kèo: Hệ vì kèo 2 lớp ASIA TRUSS AZ100 – G550

Loại vật tư:

+ Khung kèo sử dụng thanh C75.75

+ Mè (ly tô) sử dụng thanh TS40.48

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *