CÔNG TRÌNH TẠI XÃ NHƠN LỘC

Tên khách hàng: Chú BÙI VĂN TÔ

Địa chỉ: Nhơn Lộc – An Nhơn – Bình Định.

Sử dụng hệ kèo: Hệ vì kèo 2 lớp ASIA TRUSS AZ100 – G550

Loại vật tư:

       + Khung kèo sử dụng thanh C75.75

       + Mè (ly tô) sử dụng thanh TS40.48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *